De erfenis IIII

Het leven van Jan Bovenkerck bevond zich al jaren in een mistroostig Niemandsland. Toch was hij om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de notaris gegaan. Een statig pand aan de Van Haersmasingel in Oentsjerk. Nog nooit had hij van het gehucht gehoord, het scheen een deel van Tietjerksteradeel te zijn. Nog geen 1750 zielen telde Oentsjerk. De wat merkwaardig met zijn linkerooglid trekkende notaris Venema had Bovenkerck echter op notabele, edoch joviale wijze gerustgesteld.

De achteroudbetovergrootoom Albrand Bovenkerck die het fortuin had nagelaten, was juist vanuit het Amsterdamse naar het Friesche platteland getrokken om de stilte en de rust. Van zijn familie, die hem altijd aan z’n kop zeurde om geld, wilde hij niets meer weten. En uit onderzoeken van de notaris was gebleken, dat de beste man jarenlang door vreemden was lastiggevallen. Het wàs helemaal zijn familie niet!

Ondertussen vorderde het verven van het appartement gestaag. Het helblauwe wisselde ze af met het donkerdere kobaltblauw. Op de grond had ze een planken vloer laten leggen, die ze na het verven zou gaan opschuren en in een licht transparante, roomwitte bootlak wilde zetten. Ze dacht terug aan het moment dat ze de oude notaris Venema voor het eerst ontmoette. Of eigenlijk, toen hij hààr voor het eerst ontmoette.

Het had enige voorbereiding gevergd, maar het was haar uiteindelijk gelukt om bij de in haar ogen ietwat onnozel overkomende kleine dorpsnotabele op zijn tjalk als passagiere te worden uitgenodigd voor een zeilwedstrijd op één van de Friese meren. Ruim een half jaar geleden was dat nu. Venema had meteen een zwak voor haar jeugdig voorkomen gehad, waarover een stemmetje in z’n achterhoofd hem juist waarschuwde. Die zwakheid had haar nu dit appartement in ieder geval al opgeleverd. Niet dat het haar dáár om te doen was…. Oh, daar sms-te hij alwéér!

Inmiddels bijna thuis in de Amsterdamse Jacob Marisstraat was Jan Bovenkerck zich volslagen onbewust van de inspanningen die die zogenaamde ‘familie’ gedaan had om met Venema tòch een diepgaand onderhoud te krijgen. Hij was alweer een uurtje terug uit het Friese en tilde zijn hand op om zijn voordeursleutel in het slot te steken, toen hem plots iets opviel dat hem even deed aarzelen.

Update voor Cookie: Hij zag de politieauto door de straat komen, en wierp zich er met ware doodsverachting voor. Daar had de diender echter niet op gerekend. Er viel een schot en de dood kwam snel voor Bovenkerck. Verdoemme, riep de notaris toen hij het nieuws hoorde. Kon hij het hele circus weer opnieuw in gang zetten! Een bloederige, dode duif knalde even verderop tegen een pasgeverfd, blauw raamkozijn.

| F. von Zeikhoven | 22 november 2009 | 06:00 |

180 Reacties to “De erfenis IIII”

 1. Cookie van eigen deeg Says:

  Mijn hemel wat komt dit feuilleton traag op gang.
  Of gaat het helemaal niet op gang komen?

 2. Cookie van eigen deeg Says:

  Môgge vlunk.
  Wat ik nog kwijt moet: Kanon in de koelkast is wel zo jammer van de smaak. Die moet je op lichaamstemperatuur naar binnen laten glijden.

 3. Ik moet zeggen: Ik denk Dominee Green, met het loden pijpje in de bibliotheek.

 4. Revolte! Een ander feuilleton!

  “Je bent een van de gasten op een feest in huize Swanenburgh. Terwijl buiten de wind giert en de regen tegen de ruiten klettert, zijn de gasten binnen vrolijk aan het dansen en hebben geen weet van de gruwelijke moord, die op dat moment in één van de vertrekken van het huis wordt gepleegd. Het slachtoffer van deze moord is Dr. Black, de bewoner van het huis. De afschuwelijke ontdekking wordt gedaan door de butler van huize Swanenburgh, die diep in de nacht de keldertrap afdaalt om de drankvoorraad nogmaals duchtig aan te spreken en onderaan deze trap het ontzielde lichaam van Dr. Black vindt. Dit was hier kennelijk door de dader neergelegd om de juiste plaats van het misdrijf te verhullen. De gasten besluiten te verhinderen dat de dader het huis kan verlaten en komen overeen dat ze zelf de gehele zaak zullen uitzoeken om geen ruchtbaarheid aan de affaire te geven en hun naam niet in diskrediet te brengen. Ze leven met het afschuwelijke besef dat één van hen de dader moet zijn….”

 5. De leugen.
  (van Omerta)

  Zijn rechterbeen sleepte, en bij iedere stap drong de pijn door tot in zijn heupgewricht.
  Zijn haarlok plakte door de mist op zijn voorhoofd, zijn handen ruw en gekloofd.
  Bij het zien van de hoofdstraat besefte hij dat hij hier als kind nimmer gespeeld had, maar er slechts kwam wanneer hij bij zijn vader achter op de fiets richting binnenwater ging waar de fuiken stonden opgesteld.
  Zijn blik viel op een in roodwit geschilderde zandloper op een voordeur, een in erbarmelijke staat verkerende regenton vol mos en daar, als een beangstigende zwarte puntmuts uit de mist opdoemend .. de kerktoren.
  Hij stak de hoofdstraat over en liep de steeg achter de kerk in om daarna uit te komen bij het hem zo bekende pleintje.
  Zijn hart bonsde in zijn keel toen hij zich besefte dat hij zowaar oog in oog stond met zijn ouderlijk huis.
  Daar, boven de oude bakkerij, achter de twee in standgroen geschilderde raamkozijnen, had zijn wieg gestaan.
  Hij kneep zijn ogen samen om te zien of er beweging achter het glas te bekennen was, maar dit was zo te zien niet het geval.
  Hij vermande zich, liep naar de voordeur waar ooit zijn familienaam in sierletters prijkte, en drukte op de bel.
  Achter hem zag hij een vrouw op leeftijd hem in het voorbijlopen wantrouwend aankijken .. ze kwam hem vaag bekend voor.
  Terwijl hij zich peinzend voor de geest probeerde te halen wie hij zojuist zag lopen, werd plotseling de deur via een touw opengetrokken.
  Een schorre mannenstem riep : “wie daar?”
  Voorzichtig liep hij de trap op, om halverwege even te stoppen teneinde zijn ogen aan het schemer te laten wennen.
  Een muffe shaglucht prikkelde zijn neusgaten, even tolde hij licht in zijn hoofd.
  Een verweerd gezicht vol wantrouwen keek hem aan en even twijfelde hij of hij zich niet zou omdraaien en weggaan.
  “Pa .. ik ben het, Simon, je zoon!” riep hij naar de man boven aan de trap.
  De man gromde iets, en verdwijn uit de gang boven aan de trap.

  Voorzichtig opende hij de piepende deur naar het kleine benauwde voorkamertje, en zag daar zijn vader op een stoel zitten, met een verstarde blik naar buiten kijkend .. zijn rug naar de deur.
  “Hallo, pa ..” zei hij zacht.
  Geen reactie ..
  Hij besloot op de oude stoffige bank te gaan zitten, zijn been voelde zwaar aan.
  “Pa, ik ben terug om je iets te vertellen, weet je ..” sprak hij zijn vader toe.
  Zijn vader draaide zich om en keek hem met zijn doffe grijsblauwe ogen doordringend aan: “Je bent te laat, ze is er niet meer .. ze is twee jaar geleden begraven.”
  Een doodse stilte nam zijn intrek, zijn oren leken te suizen.

  Plotseling trapte hij met welgerichte trap de eiken salontafel opzij en ging voor zijn vader staan:

  ” DAAR KOM IK NIET VOOR, OUWE GEK .. IK KOM HIER VERTELLEN DAT IK JE HAAT, JE BLOED WEL KAN ZUIPEN, DAT JE MIJN LEVEN HEBT VERKANKERD .. MIJN ZIEL HEBT VEGIFTIGD!
  HOOR JE ME, JIJ VERROTTE DICTATOR ZONDER TANDEN? .. IK HOOP DAT JIJ HAAR SNEL ACHTERNA GAAT, VUILE LEUGENAAR … SINTERKLAAS BESTAAT NIET!!!!”

  De lucht leek te zinderen van geladen emotie’s, verbijstering nam zijn intrek.
  Het ooglid van zijn vader leek licht te trillen.

  Hij veegde het schuim uit zijn mondhoek, draaide zich om en rende de trap af.
  De frisse lucht op zijn gezicht voelde als een koel kompres .. hij stak het plein over, liep via kerksteeg door naar de hoofdstraat en liep het dorp uit.

  Hij was bevrijd ..

 6. Vlunk, doe even de link van die docu, dan plemp ik die in de comments van GS…

 7. @ Omerta
  Wat zeg je me daar? Bestaat Sinterklaas niet? Scheeeeeer je weg, gij, gij, gij, ooowwwwwhhhh!!!!

 8. @ FvZ

  O ja, licht autobiografisch, maar dat moet zo maar zijn.
  Het leven dreinst van de ongerechtigheden jegens de kinderziel, waarvan ik het bovenstaande wel de meest aanstotend vind.

 9. 1.23 “het meest aanstootgevend”

  Al is het injecteren van dode infectieschimmels in een kinderarm ook niet fris.

 10. Indrukwekkende docu wel, Vlunk. Typisch toch dat IG-Farben wel gesplitst is, maar IBM niet…

 11. Toch denk ik dat zo’n systeem beperkt wordt door z’n bereik. Leer je onafhankelijk te zijn van ‘consumeren’, ben je onbereikbaar geworden. Zelfvoorzienend zijn dus.

 12. @ Vlunk
  Je docu wordt wel gewaardeerd in de GS-comments 😉

 13. schimmels zijn sowieso niet fris.

 14. @ Helen
  Precies. Rochefort kaas, walgelijk!

 15. Het is RoQUefort en het is erg lekker.
  Of gorgonzola. Nog lekkerderder.

 16. Hmm, Rochefort kaas schijnt ook te bestaan.
  Ziet eruit als inferieure Belgische rommel.

 17. Is geen schimmelkaas, zo lijkt het.

 18. @ Rochney Fortter

  Erl eet kaasgewijs slechts Bjursholm Moose House, Lancashire en vooral Caciocavallo Podolico.

  Roquefort, Rochefort en Gorgonzola zijn kazen voor arbeiders en overige pummels.

  € his Käse rests €

 19. @Erl

  Kaas is sowieso te smerig voor woord. Bacterieële ongein.

 20. Qua Wat betreft kaas gaat Leo* voor Pont-l’Évêque. Ruikt helaas naar Goethe, maar is een genot in de gueule.

 21. @ Z

  Bacteriële

  i.p.v.

  Bacterieële

 22. @ Ole

  Ta gueule, malotru!

 23. @ Z

  is sowieso te smerig voor woorden

  i.p.v.

  is sowieso te smerig voor woord

 24. Is brood beter, Helen? Of pizza? Champagne? bier?
  Zit allemaal schimmel in, hoor.

  @Erl
  Verschwinde in je elfenbeineren bouwval, zo lang het nog kan. Kssst.

  *kookt*

 25. @Goethe

  iets anders gaan doen

  i.p.v.

  hier te blijven zeiken

 26. @ Ole

  Prospice tibi: ut Gallia, tu quoque in tres partes dividaris, caudex.

 27. @ Roqueney Fartter

  jij tussenbeense Leoschimmel

 28. @ Z

  Vene, cum lingua nescias, nolo manus meas in te maculare, muliercula…

 29. @Goethe

  Beter: Osiris, 14 stukken.

  Het niet teruggevonden stuk noemt men ook wel Erl.

  *in zich zelf mompelt: “How is he gonna top that?”*

 30. @ Z

  U drinkt niet, edoch zuipt?

 31. @ von Z 13:12

  Beter zo. Een dode is altijd goed.

  Nu is het alleen nog wachten op de blote tieten en een perversiteit of twee drie.

 32. @ Ole

  Beter: Baäl, Nabucco, 1000 stukken.

  Jij caput vacans, Erls hoogwaardige aandacht liederlijk meer dan onwaardig

 33. @ Blote-Ruiser-In-Het-Struikgewas

  en een perversiteit of twee, drie

  i.p.v.

  en een perversiteit of twee drie

 34. @ 13:13

  Zo mag ik Omerta graag lezen!
  Wat een pen! Heerlijk.

  @ Omerta:
  Je kan het;
  Doe het!

 35. Veni, vidi, volo in domum redire.

 36. @ Erlk

  Zolang maar duidelijk is dat ik een ander soort perversiteiten in mijn hoofd heb dan jouw kommafetish.

 37. zo, ’t komt met bakken naar beneden hier, inclusief zwaar onweer

 38. @ Cocquey

  kommafetisj

  i.p.v.

  kommafetish

 39. @ vlk

  Foras gradiamur, blennus

 40. @erl
  ga jij eens buiten kijken of je daar niet toevallig ergens aan het spelen bent…

 41. @ Ole

  Utinam vlunkurati te inforo in domus

 42. @ Erlk
  Tja, het ligt voor de hand dat jij dat beter weet. 🙂

 43. @Goethe

  iets anders gaan doen

  i.p.v.

  hier te blijven zeiken

  Omdat herhaling bij redelijk intelligente mensen effectief blijkt.

 44. @ vlk

  Fac ut vivas, pila foeda

 45. Daar staat dan weer tegenover dat ik het een en ander van perversiteiten weet.

 46. @vlunk

  Hier in Empel ook, bakken, katten en een enkele hond.

 47. @vlunk

  In het PSV-stadion lijkt het anders erg mee te vallen.

  *met dank aan Sopcast*

 48. Is het 2012 in Brabant?

  En ik maar denken dat de laatste dag in Rijssen zou aanvangen.

 49. @Erl

  Nee ik zuip niet. En nu zeker niet. Snuif jij of zet je de naald?

 50. @ Cocky

  Vade retro satana!

 51. @ Z

  Erl is gans en frank vrij van enig liederlijk vlegelarij.

 52. Erl verveelt zich…

  Waar is Oma Rita?

 53. @ Erlk

  Die is denk ik slingers aan het ophangen, na het lezen van mijn @17:38

 54. @ Ole

  Luister liever naar (maximaal volumineus en twaalf malen non-stop achter malkander)

  http://www.youtube.com/watch?v=VdhRYMY6IEc

 55. Schubert is foute horripilatie, ongewenste spasmodermie.

 56. @ Kwokkie

  Shoo, shoo!

 57. Crux sancta sit mihi lux
  Non draco sit mihi dux
  Vade retro satana
  Numquam suade mihi vana
  Sunt mala quae libas
  Ipse venena bibas

 58. @lorre
  jij verveelt ons
  da’s heel wat anders

 59. zoek een romeins blog

 60. Tssk, een beetje Perkamentus gaan zitten citeren hier.

 61. @ vlk

  vlerk

 62. @Goethe

  iets anders gaan doen

  i.p.v.

  hier te blijven zeiken

  Omdat herhaling bij redelijk intelligente mensen effectief blijkt.

 63. @leo*
  thanx voor de tip trouwens
  ik wist niet dat psv laat speelde

 64. @ Ole

  Bij hyperintErlligentsia leidt iteratie slechts tot irritatie.

 65. En dan nu even iets heel anders.
  IRL dan.
  Laterz.

 66. @lorre @18:27
  and who gives a shit, denk je?

 67. @ vlk

  Blijkens jouw reactie: auf jeden Fall: jij?

 68. @Goethe

  Deze moet jou echt aanspreken, lul.

  http://www.youtube.com/watch?v=zjLEAGG9oUY

 69. @ vlk

  Audirijder

 70. @ Ole

  Lexusrijder

 71. Ziet perspectieven voor Vlunk + Lorre als komisch duo.

 72. “dentes fredentes video”

 73. vlunk toch.

  Jij moet toch als beste weten dat die Orff meer dan fout was. Foei!

 74. @Goethe

  Rollatorrijder

 75. @leo
  toch maakte hij muziek die ik wel waardeer
  hoezo was hij fout dan?
  ik weet verder niks van de man

 76. lorre wil graag http://www.youtube.com/watch?v=K03bsnd3Ll8 zingen
  maar dat mag hij niet van zijn moeder

 77. @vlunk

  Fout in de betekenis van fout.

  Toevallig – toeval is God’s manier om anoniem te blijven- hebben we ooit een uitvoering van de Carmina Burana in het PSV-stadion mogen meemaken.

 78. @ Ole

  Mercedesrijder

 79. @ vlk

  BMW-rijder

 80. orff is de uitvinder van reggae met zijn backbeat en de bedenker van de nederlandse hoempapamuziek: http://www.youtube.com/watch?v=jvbpiX3dBR8

 81. @Goethe

  Hoe is je zweeds: ik rol?

 82. @lorre
  ikkuh niet, ik ken jouw plemps

 83. Bij hyperintErlligentsia leidt iteratie slechts tot irritatie.

  Bij ons ook, lul.

 84. @ Ole

  Zoals Erl reeds zei: bij hyperintErlligentsia leidt iteratie slechts tot irritatie.

 85. @ vlk

  rijtjeshuisbewoner

 86. @ Ole

  flatbewoner

 87. @Erl

  Ik prefereer Maurice Gendron.

 88. @lorre
  holbewoner

 89. @ vlk

  wannabekoningshuisbewoner

 90. @Goethe

  Hoeveel iteratie die leidt tot genoeg irritatie om te verdwijnen?

  @vlunk

  Kom met een plan.

 91. @ Kip

  Erl vergeeft het je: alles is beter dan het putris waar pummels als vluk & Ole naar plegen te luisteren.

 92. @leo
  ik kijk wel uit
  dan word ik morgenochtend van mijn bed gelicht

 93. @ Ole

  Raadpleeg daarvoor het aantal stukken waarin Baäl viel in Nabucco.

 94. @vlunk

  Een goed plan bedoel ik. Dat voorkomt wat je vreest.

 95. @ Ole

  zondagse mollusk

 96. @leo
  er over blijven praten, net zo lang tot er een critische massa is die het snapt.
  (100 monkeys syndrome)

 97. @ vlk

  kritische massa

  i.p.v.

  critische massa

 98. @ vlk

  droogfietser

 99. @vlunk

  Ik zeg: negeer-modus gedurende 5 dagen.

  Lock, stock and barrel.

 100. @ Ole

  negeermodus gedurende vijf dagen

  i.p.v.

  negeer-modus gedurende 5 dagen

 101. @ Zeik

  De erfenis IIIIIIX

  i.p.v.

  De erfenis IIII

 102. antinegeermodusdickie

 103. Bij hyperintErlligentsia leidt iteratie slechts tot irritatie.

 104. Bedrijfsbuffel is trug in NL. Weliswaar nog in de veetrein vanuit Brussel (nu tussen Dordrecht en Rotterdam). Roept herinneringen op aan WO2 (terwijl wij hier al aan release IIII.0) blijken toe te zijn.
  Vraagje: weet iemand het Romeinse cijfer voor eh… zeg 19?

 105. @ Bedrijfsbundel

  Volgens de Zeiktelling:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIII

 106. Wie o wie weet het Romeinse getal voor 1.000.0001 (in Zeiktelling)?

 107. @ vlk & Ole

  erfenislozen

 108. vreemde puntenplaatsing.

 109. Erldicht ad topicam:

  Erfenis

  Een penis
  Zoekt felis
  Een fenix
  Brengt felix
  Wie niks erft
  Die fiks derft

  Een erfenis:
  De as waaruit
  De overledene
  Weder herrijst
  O wat
  Een festijn!

 110. @ Böffel

  Wat is je pointe?

 111. Allo? Allo?

  Ist da jemand?

  € zich lentement in crescendo genegeerd weet €

 112. *plop*
  Zeau, was me dat een wind, zeg…

 113. @ Blote-Ruiser-in-Het-Struikgewas

  U doelt op Leo?

 114. Oder doelt U op Sof?

 115. HARHARHAR!!

 116. € Erldialogue intérieur €

  Und vluk dan?

 117. GNARHARHAR!!!

 118. Guttoguttogut… Zit je weer in jezelf te praten?
  Je wéét toch dat je dat diepere denken beter aan de daarvoor meer toegerusten en dus meer geschikteren kan overlaten?
  Of zie ik dat nou weer juist?

 119. Oh. geschikteren? geschikten. Ja, die taal ook hè?

 120. Nee, ik ben hier heus niet als mezelf vanavond.
  Ik dacht; ‘Kom, laat eens de vermomming van een intellectueel aantrekken, want dat staat wel wijs.’.
  Zo nu en dan en wijze spreuk of een heel ver gezocht raar woord erbij doen, als toetje, zeg maar… Dát maakt pas indruk’.

 121. Zo moet zijn ‘Zo

 122. Tja, ik moet zeggen, Erl, ik bewonder in enige mate uw consequente geheugen. Ik schrijf dingen op en dan ist werkelijk meteen uit m’n RAM verdwenen, zonder eerst een mirrortje op m’n HD te hebben achtergelaten. Géén idee wat dat mechanisme is trouwens. Zo kan het voorkomen dat ik eigen verhalen teruglezend ze volslagen niet herken als zijnde van mijn hand afkomstig…

 123. @ Zeik

  Bij hyperintErlligentsia leidt iteratie slechts tot irritatie.

 124. € pondje heksenboter op saliehoofd Sof smeren doet €

 125. De oprisping van A.S.’s alter ego vermeldt; Luister liever naar; http://www.youtube.com/watch?v=rblk4FNsUdg&feature=related

 126. nb. Wie het filmpje bekijkt; het gaat dus om de beweging van het rechter-bovenbeen, laat dat duidelijk zijn.

 127. Deez’ tafereel doet Erl a fortiori reminisciëren aan de Erljeugd, wijl Erls ene zuster zong wijl de andere zuster violiseerde en Erl – de jongste der drie koningskinderen – de vleugel beroerde gelijk Orpheus zijn fluit. Deez’ zangeres lijkt ook sprekend op Erls zuster de zangeres.

  Ook Erls mère en père zaten dan in de salon en luisterden adembenomen en applaudisseerden ovationeel. Somtijds musiceerden wij een avondlang met al ons vijven altegader voor een publiek van vrinden en minnaars der muze.

  Het zijn momenten om nimmer te vergeten.

  http://www.youtube.com/watch?v=SR5M1ISfyiI&feature=related

 128. @ Erl
  Was Orpheus ook onanist? Wist ik niet?

 129. Reeds op negenjarige leeftijd placht Erl het volgende stuk te zingen wijl Erls père Erl begeleidde op klavecimbel en Erls mère violiseerde.

  http://www.youtube.com/watch?v=flEMVKINh2w&feature=related

 130. @ Zeik

  Orpheus was een pijpblazer, geen organist.

  Zucht…

  Pfff…

 131. Niettegenstaande de magistrale vervoering die Purcell, Rameau, Monteverdi, Vivaldi, Paganini en Händel Erl reeds in de Erljugend wisten te doen bekomen, is immer de hoogste Erlliefde ontsprongen uit de noten van Bach.

  http://www.youtube.com/watch?v=oJsS_b39YOc&feature=related

 132. @Erl,
  En, wat vind je daarvan? Ik bedoel, wat wil er mee zeggen?

 133. @ Erl @ 11:20 e.e.
  Onanist, zei von Zeik…
  Een Fapper dus! Z’n ‘fluit’ bespelen…. Snappie?

  “en Erl – de jongste der drie koningskinderen –”
  Tja, toen je mère et père jou kregen zijn ze subiet gestopt met kindjes maken. Je père werd toen een onanist en je mère een onaniste…

 134. @ Man zonder H
  tnx voor de duiding 😉

 135. Van mijn vrind, vorig huiseigenaar en virtuoos Bart van Oort:

  http://www.youtube.com/watch?v=onAZIv8JsJE

 136. @erl

  Alweder een beroerde uitvoering.

 137. @ Sytze
  Klinkt niet slecht. Inspirerend eauk. Hadtie er ook een brug bij?

 138. Een brug Zeik? Geen idee, hij heeft een huis vol klavieren.

 139. Erl herinnert zich liederlijk lebendig hoe Erl in de muzieksalon van ons zomerverblijf Partita’s van Bach speelde wijl de tuindeuren wijd opengeslagen waren eens een onooglijk roodborstje in een boom buiten onverwachts een perfecte tegenmelodie kweelde in duet met Erl.

  God zelve speelde en zong voor ons in hemels canon; met Zijn handen op de vleugel en Zijn stembanden in een roodborststrot.

  De Magie, het Enigma, de Genade…

 140. Mooi weest… ’t was leuk in Mestreech 🙂

  tabee snoodaards.

 141. Goed… Erl is dus ook een onanist.

 142. Het was deez’ Partita…

  Erl kan nog immer het roodborstje horen en zal het ook horen in zijn laatste adem ~

  http://www.youtube.com/watch?v=KVZkuQceVkU&feature=fvw

 143. Het is herfst…
  *zet passend muziekje op*
  http://www.youtube.com/watch?v=ltf1fcnNHUI&hl=nl_NL&fs=1&
  *valt in slaap*

 144. 1 In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde. 2 Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. 3 Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. 4 Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. 5 Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela geboren werd bevond Juda zich in Kezib.
  6 Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 7 Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. 8 Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 9 Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. 10 Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. 11 Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen.

  Genesis 38

 145. De ware erfenis is dat wat er fijn was ~

  Droom en lerf zacht ~

  In koele meren glijdt ~

 146. Ik zie het toch elke keer weer als een uitdaging om iets grappigs te plempen als Erl iets heeft gezegd 😦

 147. @ _Al_

  Bestaat het lerven dan louter uit grappen maken, jij pluskukeltje?

  € dat _Al_’s_ leven één grote misselijkmakende grap is wel degelijk beseffen doet €

 148. KudT

  Is Lorre weer frei?

 149. @ Dreumes

  Krijg wat jij denkt dat Erl je toewenst.

 150. @Lorre

  Du mich auch..

 151. @ Dreumes

  Fick deine Chihuahua…

 152. @ verarmde hertog zonder land

  Chihuahua??

 153. @lorre zonder stok

  –>>>> new topic

 154. @ _Al_

  Bestaat het lerven dan louter uit grappen maken, jij pluskukeltje?

  € dat _Al_’s_ leven één grote misselijkmakende grap is wel degelijk beseffen doet €

  @ Erl: Als je in genesis gelooft, kan je moeilijk tegen mij zeggen dat mijn leven een grote grap is, beste Erl_!

  Sterker nog, zolang je voor die onzin leeft, ben jij de gene die zijn leven niet serieus neemt.

  Ok, ik moet de vrijheid die je hebt om je geloof te kiezen respecteren maar je geloof zelf, dat niet of anders gelovigen veroordeelt, zal nimmer mijn respect kunnen krijgen.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: