Tieners en (extreem) geweld.(Piquant)

Afgelopen week was het weer raak. Nu in Urk met de (vermoedelijke) moord op Dirk.
Volgens Van Marle (hoogleraar forensische psychiatrie), hebben tieners meer en meer korte lontjes en zijn daardoor gewelddadiger.
Het onstuimige puberbrein bestaat al zolang er jeugd is, maar wel nieuw is dat jongeren geen idee meer hebben van de kwetsbaarheid van met menselijk lichaam, aldus de hoogleraar.
Dit zou- mede- komen omdat jongeren vaak bezig zijn met computergames waar wordt geslagen, geschopt en geschoten en men IVL er geen schrammetje aan overhoudt.
Volgens van Marle is er in de moderne jongerencultuur minder respect voor de ander. Het is normaal gevonden ‘ten koste van een ander’ iets te bereiken. Dit kan leiden tot geweld en ook binnen liefdesrelaties van tieners.
Uit internationaal onderzoek blijkt een op de vijf jongeren slachtoffer is van zgn. verkeringsgeweld. Dit betreft vooral meiden die door hun ‘vriendje’ worden geslagen en gedwongen tot sex.
Het gaat niet alleen om slaan en schoppen, maar ook stalking, openbare vernedering is aan de orde van de dag.
Rotterdam-Rijnmond heeft een telefonisch meldpunt voor dit soort zaken en alleen in een stad als Rotterdam zou het al gaan om zo’n 5200 jongeren.
Uit onderzoek blijkt het te gaan om jongeren met een opgeblazen ego die agressief zijn.
Niet, zoals lange tijd werd gedacht, de jongeren met een negatief zelfbeeld. Uit onderzoek is juist het tegenovergestelde gebleken.
‘Niemand solt met mij’ is de heersende gedachte en zodra zij het idee hebben gekrenkt te zijn gaan de remmen los.
Het ik-tijdperk is ingetreden en daar komen dit soort excessen uit voort.

Advertenties

135 Reacties to “Tieners en (extreem) geweld.(Piquant)”

 1. Is niet alleen van deze tijd. Uw aller had ooit kennis aan een alleraardigst meiske dat jaloers gedrag begon te ontwikkelen. Terwijl ik er géén aanleiding toe gaf. Ik kan je verzekeren dat zoiets ook goed mis kan gaan. Uiteindelijk werd ik er letterlijk ziek van en heb ik er een eind aan gemaakt. Aan die verkering, dat is. Vond het wel jammer en verdrietig allemaal, maar het ging zo niet meer. Jaloezie is een hel.

 2. “Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor het gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders voortdurend tegen. Zij praten luid en hinderlijk in gezelschap, zij smakken bij het eten en tiranniseren hun leraren.”

  Socrates (470- 399 v. Chr.)

 3. @Leo@
  In het topic staat ook “het is niet nieuw”. Gelukkig is de jeugd anders dan de generatie daarvoor. Maar wat kennelijk betrekkelijk nieuw is dat (extreem) geweld vaker voorkomt en daarvoor probeert met (wanhopig) verklaringen te zoeken.

 4. Gelul…

  Het ik-tijdperk is veel meer dan dit. In het ik-tijdperk geldt ook een verantwoordelijkhiedgevoel. Dit is het egoïsme-tijdperk.

  Dit tijdperk is niet het uitvloeisel van individualisme en eventueel – want dat horen we zo graag de laatste tijd – het neo-liberalisme. Dit is een uitvloeisel van de neo-communistische verzorgingsstaat. Dit is het gevpolg van de “overal recht op” cultuur. De cultuur van handje ophouden en de vuist op tafel. De cultuur van gebrek aan respect voor anderen en gebrek aan zelfrespect omdat in die cultuur een generatie van afhankelijke mensen is gemaakt. Hebzucht en afgunst, dat zijn de oorzaken. In een neo-liberaal ik-tijdperk zou gelden: “Ik wil dat dus ik span me er voor in”. In het huidige tijdperk geldt: “Ik wil dat en een ander moet me dat geven”.

 5. @Sytze
  Natuurlijk ben je er als de kippen bij om de politiek de schuld te geven en dan natuurlijk niet ook jouw partij. Het kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de laatste decennia iedereen veel te besteden had en kinderen kregen wat ze wilden. Voorbeelden te over. Als je zo wordt opgevoed en je hoeft maar te kicken om al in je vroege jeugd merkkleding, mobieltjes,games etc etc te krijgen, dan kweek je natuurlijk mensen die gewend zijn te krijgen wat ze willen. Is het niet links- dan maar rechtsom.

 6. Het topic is niet zozeer een resultaat van politieke beslissingen, maar meer van maatschappelijke ontwikkelingen.
  We hebben in Nederland vanuit alle politieke stromingen mensen onafhankelijker en zelfstandiger willen maken. Onder liberale politici door minder overheidsbemoeienis en onder de rode rampen door alles maar mogelijk te maken voor iedereen middels het verschaffen van voorzieningen van overheidswege.

  Wat iedereen vergeten is, is het voorbereiden en begeleiden van de maatschappij in deze ontwikkeling naar “zelfstandigheid”. Iedereen werd geacht verstandig om te kunnen gaan met de gegeven vrijheid en dat is een misrekening geweest. Het gros van de Nederlanders kan niet omgaan met verworven vrijheden. De geneugten worden volop geplukt, maar de bijkomende verantwoordelijkheden worden veronachtzaamd.
  “Ik bepaal zelf wel wat goed is” viert hoogtij, terwijl “Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen” vergeten wordt.
  Voor de rode ramp regelt de overheid het wel (maakbare samenleving) en voor de liberalen vallen de zwakkeren van geest buiten de boot.

  Ouders laten de opvoeding over aan school, buitenschoolse opvang en instanties die jongeren moeten beschermen tegen het buiten de boot vallen, in de breedste zin des woords. Kinderen opvoeden is bijna geen ouderlijke taak meer, maar iets dat uitbesteed wordt aan externen. Daar ligt de vinger op de zere plek. Ouders moeten weer meer doordrongen worden van hun verantwoordelijkheden in het opvoeden van hun kinderen. Vooral de generatie ouders uit de flower power-tijd, provo’s, bezetters van Maagdenhuis zijn hier een ramp in gebleken. Hun vrijheid, blijheid-mentaliteit is fnuikend geweest in opvoedland.

  De oplossing is niet moeilijk, naar mijn mening. Maak onderwijs volledig gratis. hierdoor hoeft niet elk gezin een dubbel inkomen binnen te harken en kan een van de ouders zich bemoeien met de opvoeding (en opvang!) van eigen kroost. Als wederdienst kan dan de maatschappelijke dienstplicht/ stage van minimaal een jaar ingevoerd worden. Als dit zo gepland kan worden dat het kan binnen de richting van genoten onderwijs, helpt het de jeugd om beter voorbereid en evenwichtiger zelfstandig te worden. (Schoolverlaters komen dan bijvoorbeeld in een fuik die voorkomt dat ze beroepswerkloze worden, iets wat ook hoognodig is.)

  Als je wilt dat kinderen socialer in de samenleving staan, zul je moeten beginnen met het aanpakken van de ouders.

  Het is maar een gedachte.

 7. @Plop B
  Mooi overdacht comment. Ik zie veel in je analyse, echter je begaat de fout om weer een keer de babyboomers (de nieuwe pispaal) de schuld te geven. Reken even mee. Je hebt het over de 55+ers. De jeugdigen die zich, sinds een pak weg, een jaar of 10 voor extreem geweld zorgen, zijn de kinderen van de genaratie na de babyboomers.
  Als voorbeeld; een jaar of 10 terug was ik uitgenodigd bij een sinterklaaspartijtje. Truttig als ik ben en ook niet geheel op de hoogte van de wensen van kinderen, had ik een leuk kinderboekje voor alle kinderen gekocht en voor iedereen een doosje Lego. Je hebt het al door. Ik zat er volledig naast en dat is tot daar aan toe, maar een van de kinderen rammelde met het onuitgepakte doosje Lego en zei “o dat is Lego” en tot mijn verbazing, pakten geen van de kinderen dat zelfs maar uit. Het boekje werd nauwelijks bekeken en het werd mij door de desinteresse op de leuke ,onschuldige GRRRR gezichtjes, duidelijk dat er verder nooit naar zou worden omgekeken. Geloof me, het was niet de familie Tokkie. De ouders voelden zich gegeneerd maar die waren imho wel de boosdoeners. Toen ik dat met ze besprak, gaven ze aan dat zij er alles aan doen om de kinderen bewust te maken van “gewone”dingen, maar dat het ze door invloeden van buitenaf niet allemaal zelf in de hand hadden.

  Dus ouders aanpakken alleen is onvoldoende. Het is gecompliceerd en ik heb ook geen kinderen, dus heb gemakkelijk praten.

 8. @ Piq

  Met de ouders uit de babyboom zijn ook de kinderen van dat volk de dupe geworden. Die hebben niet leren maat houden, niet leren sparen (daarom grote financiële problemen), niet leren verantwoordelijkheid dragen (daarom zoals beschreven in dit topic), niet leren omgaan met tegenslag (daarom iedereen aan de antidepressiva) en zo kunnen we nog wel even verder.

  Door welvaart zijn kinderen verwend geraakt. Jantje wil op vier sporten en daarnaast alles hetzelfde als zijn vriendjes, dus Jantje krijgt het. Mama vindt het vervelend als Marietje niet in dezelfde merkkleding als haar klasgenootjes kan lopen en koopt dus ook maar die merkkleding. Het ligt weldegelijk aan die ouders.

  Kinderen hoeven geen dure geschenken. Geef ze een aardappel, een mesje (nee, dat hoeft niet gevaarlijk te zijn) en een potje verf bij een vel papier en laat ze lekker uitleven. Kinderen moeten spelen vanuit hun fantasie en niet vanuit de speelgoedwinkel. Dat is wat ouders een keer moeten begrijpen. Hoeveel ouders spelen nog met hun kinderen? Uitleggen hoe mecano werkt, samen ontdekken wat je van Lego maken kunt is er niet meer bij. De pakketten van Lego zijn complete voorgekookte constructies die alleen maar in elkaar gezet hoeven worden. Waar zie je nog een zelfgetimmerde boomhut, een zandkasteel in de zandbak, een fantasiecreatie vanuit de blokkendoos? Nergens, want alles is te makkelijk gemaakt.

  Ouders die de verantwoordelijkheid afschuiven of externe factoren de schuld geven van het handelen door hun kinderen hebben gewoon gefaald. Ze zijn tekort geschoten in hun ouderlijke functie en plicht.
  Beter waren ze zonder kinderen gebleven. Kinderen zijn immers geen gratuit gegeven vermaak, maar een op je genomen verplichting om ze naar zelfstandig volwassenheid te brengen, inclusief besef van waarde en omgangsvormen.

 9. @BobP
  Wel met je eens. Er zijn heel veel ouders die beter geen kinderen hadden kunnen krijgen, maar dat is tricky om te zeggen, want ook dat is een universeel recht.
  Niet wat mij betreft, want ik vind het misdadig om iedereen het recht te geven kinderen te krijgen. Maar dat is een andere en nog veel moeilijker discussie.

 10. Sex is oorlog (waarom zitten er anders twee van die pookjes op je console?)

 11. Pica-jongetje is nog geen tiener en kan volgens mij ook nog niet klaarkomen, maar het gezichtje zegt iets anders.

 12. Volgens mij zegt-ie “Urk!”

 13. Bij mij @Plop. Ik had in mijn vorige huis een door de 2x 2bij2 zelf getimmerde boomhut in de tuin. Hele volksstammen koters hebben zich daar in weer en wind vermaakt. Niet mis trouwens met een kasteel van Lego. Uren en uren tijd zat er in om het op te bouwen via de bouwtekening en later uren en uren tijd om het kasteel naar eigen inzicht om te bouwen in een nog mooier(der) kasteel. De zondagmiddagen met een vriendin en een kind of 8 monopoly spelen, waarin we afspraken gemaakt hadden dat ze niet zouden miepen als ze verloren 😉 En ik ze bewust leerde valsspelen. Zo zichtbaar mogelijk valsspelen. Dat dan weer wel. Just for the fun of it.

  Je analyse deel ik wel. Gisteren Sint cadeautjes gekocht. Ja wij vieren nog steeds Sint Nicolaas met een prijs voor het meest vileine gedicht. En het gekrijs, gejank en gedrein was niet van de lucht. Men viert ook 17duizendkeer Sint Nicolaas. Bij mamma met nieuwe vriend, bij pappa met nieuwe vriendin, bij de respectievelijke Oma’s en Opa’s (met een beetje mazzel 8 stuks) Op het werk. Op de sportclub, op de muziek club, op de scouting.
  Hebben wij het zo ontzettend goed gedaan? Nah… valt wel mee. Wellicht hebben we mazzel dat ze wel ok opgedroogd zijn. En ondanks alles hebben ook wij onze trubbles met onze kinderen. Wat ik anders had moeten doen? Ik heb geen idee. Ik heb mijn uiterste best gedaan.

  Dus ja…. ouders hebben enorme invloed op hun kinderen, maar onderschat nooit de kracht van peers. En daar heb je als ouder verdomd weinig invloed op.

 14. HZS
  Ik vind deze

  nog steeds briljant 🙂

 15. Fuggg
  Haal mij even uit de mod…
  PIQ !!!

 16. Gnmpf…

  HZ
  Ik vind deze

  dus nog teeds briljant !

 17. @P

  Het kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de laatste decennia iedereen veel te besteden had en kinderen kregen wat ze wilden. Voorbeelden te over. Als je zo wordt opgevoed en je hoeft maar te kicken om al in je vroege jeugd merkkleding, mobieltjes,games etc etc te krijgen, dan kweek je natuurlijk mensen die gewend zijn te krijgen wat ze willen.

  Volgens mij ligt het iets genuanceerder. Toen ik studeerde, deed je er 7 of 8 jaar over, soms nog meer. Pa betaalde wel. Nu werkt een student gemiddeld 14 uur per week erbij. En moet hij binnen 5 jaar klaar zijn, v.w.b. STUFI. Toen ik mijn bul kreeg, had ik geen idee wat werken was. De tegenwoordige student wel, en dat is een verrijking voor hun vorming qua wereldbeeld in het algemeen en qua werken in het bijzonder.

  M.a.w., de hogere eisen die de jeugd momenteel op het gebied van materieele (hier of daar een trema) zaken stellen, verdienen en betalen ze voor een groot gedeelte zelf.

 18. Kut LP .. kutbetoog.
  Je weet nog steeds niet wat werken is.

  Flapdrol.

 19. Sterk argument, en ook zo inhoudelijk.

  Ga zo door.

 20. En dat moet van jou afkomen?
  Inhoud?

  Laat me niet lachen, nepintellectueel.
  Je commentjes zijn doorgaans waziger dan een glazen bord waarvan yoghurt is gelepeld .. o, dat is gekoppeld aan jouw “inhoud”.. ?

  O ja, wacht even:
  Slimme Leo ..*kuch* .. kan quoten.

  Flapdrol.

 21. @Attack

  Ik zie het nu klaar: je hebt gelijk.

 22. @Piquant,
  IK erger me al jaren aan al de geweldsspelletjes. Toen ik vroeger vaak race-spelletjes deed op de computer bij mijn broer, kon ik daarna beter niet met de auto naar huis rijden, want dan had ik altijd de neiging om ook lekker hard te gaan scheuren. Daarom denk ik dat andere mensen (en vooral jongeren) ook beïnvloed worden door de computer en de media. Als je dan ook nog beseft dat sommige geweldsspelen door het leger zijn ontwikkeld, dan wordt het helemaal apart.
  Toen ik vroeger jong werd werd ik ook beïnvloed door de cowboy-films. Maar of ik nu ook speciaal behoefte had om te gaan meppen? Soms wel ja. De adrenaline stroomde hè?
  Maar, ook eens met Leo, als hij Socrates aanhaald om aan te geven dat de jeugd nu altijd baldadig is, dat is ook waar. Boven doen wantrouw ik de cijfers. Daar wordt vaker mee gelogen dan je lief is.

  Maar goed. In deze verruwde wereld, want dat kun je wel stellen, hebben de jongeren het extra moelijk.

  En het ego…
  Natuurlijk is dat de bron van alle ellende. Voorals als die opgeblazen is. En dat is nu juist dat wat de verlichting nastreeft. Het ego onderkennen en er geen domme slaaf meer van zijn. En aldus een evenwichter mens worden.
  En dát druist nu juist in tegen het marktpricipe. Daarin wordt het egoïsme aangemoedigd zoals misschien nooit tevoor. Want de markt wil géén tevreden mensen, nee, want die kopen haast niets meer. De markt wil de lust aanmoedigen. En de hebzucht. En dat is nu juist ook wat de regering doet. Die werkt dit ook nog eens in de hand.

 23. (Even wat mider fout…)

  Ik erger me al jaren aan al de geweldsspelletjes. Toen ik vroeger vaak race-spelletjes deed op de computer bij mijn broer, kon ik daarna beter niet met de auto naar huis rijden, want dan had ik altijd de neiging om ook lekker hard te gaan scheuren. Daarom denk ik dat andere mensen (en vooral jongeren) ook beïnvloed worden door de computer en de media. Als je dan ook nog beseft dat sommige geweldsspelen door het leger zijn ontwikkeld, dan wordt het helemaal apart.

  Toen ik vroeger jong was werd ik ook beïnvloed door de cowboy-films. Maar of ik nu ook speciaal behoefte had om te gaan meppen? Soms wel ja. De adrenaline stroomde na het zien van zo een film, hè?

  Maar, ook eens met Leo, als hij Socrates aanhaalt om aan te geven dat de jeugd nu eenmaal altijd baldadig is, dat is ook waar. Bovendien wantrouw ik de cijfers. Daar wordt vaker mee gelogen dan je lief is.

  Maar goed. In deze verruwde wereld, want dat kun je wel stellen, hebben de jongeren het extra moelijk.

  En het ego…
  Natuurlijk is dat de bron van alle ellende. Voorals als die opgeblazen is.

  En dat is nu juist het onderwerp van de verlichting, het ego te onderkennen en er geen domme slaaf meer van zijn. En aldus een evenwichter mens worden.

  En dat laatste druist juist in tegen het marktpricipe. Daarin wordt het egoïsme aangemoedigd zoals misschien nooit tevoor. Want de markt wil géén tevreden mensen, nee, want die kopen haast niets meer. De markt wil de lust aanmoedigen. En de hebzucht. En dat is nu juist ook wat de regering doet. Die werkt dit ook nog eens in de hand.

 24. @Piq.

  Gelul, het gaat vooral om de paupers in merkkleding, die kunnen niet met welvaart omgaan. Kindertjes uit de betere families leren vaak met geld omgaan. kindertjes uit pauperfamilies leren hoe je moet jatten. Zie dart Venloos voorbeeldgezin van dat geteisem van Marcel van Dam maar eens.

  Verder deel ik de opvatting van Bob… alleen heb ik vandaag geen tijd en zin om genuanceerd te zijn.

 25. @Piq: de kinderen die nu voor de overlast zoorgen zijn de kleinkindern van de “snelneukende” babyboomers die in de jaren 70 hun eerste offspring uitpeopten.

 26. Er is nog wel een reden om een en ander te verklaren.

  Het onderwijssysteem zuigt big time en dat begint al op de basisschool.
  Klassikaal onderwijs is uit den boze, elk kind moet individueel begeleid worden. Kinderen leren niet meer rekening te houden met anderen, maar moeten persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling ondergaan in de klas. Daarnaast is het niveau van de leerkrachten al zo ver gedaald, dat tegenwoordig elk kind al als hoogbegaafd erkend wordt, omdat de leerkrachten zelfs het niveau van de basisschool al niet meer aankunnen.

  “Zeg maar Jan tegen de meester”, als een kind niet wil rekenen, maar wil tekenen mag het aan de tekentalenten werken. Allebei uitwassen van doorgeslagen ambtenaren en politici.

  Eisen voor opleidingen tot onderwijzer of leraar zijn gedaald tot bijna nul komma nul, rekenen voor leerlingen gaat niet meer als 1+1=2, maar door een verhaal van twee pagina’s er omheen waarin een appel op de toonbank ligt, de leerling door de winkel moet lopen en een tweede appel uit een emmer voor de deur moet halen om dan die twee bij elkaar op te tellen. Onderwijzers kennen de eigen taal niet meer en halen kennen en kunnen door elkaar, vervoegen wanstaltig en staan met hun plaatselijke dialect te spreken voor de klas. Dit zijn dan de voorbeeldfuncties voor de jeugd.

  Ook hier spelen ouders weer een rol. Zoals al gezegd vinden bijna alle ouders deze tijd dat hun kind hoogbegaafd is en ander onderwijs verdient. Allochtone ouders hebben vaak helemaal geen idee wat kindlief op school uitspookt, want ze spreken zelf geen Nederlands en hebben op ouderavonden hun kinderennodig om te vertalen wat de onderwijzer en leraar over hen zeggen wil.

  “Meneer Abdulrachman, uw zoontje is lui en let niet op in de klas”

  Oei, denkt het kind, zijn strenge vader indachtig, de vertaling aan deze gedachte aanpassende.

  “Papa, de meester zegt dat ik het goed doe”
  “Ah ja, main zoon ies goed jongen!”

  Papa Abdulrachman is tevreden, kind tevreden en onderwijzer een loer gedraaid.

  Nee, het moet vooral gezellig zijn in de klas, kinderen moeten niet onder druk gezet worden, iedereen moet slagen om niet de gedachte te krijgen dat het iets niet kan.

  Ik pleit er niet voor om maar weer naar de onderwijstijd van Ot en Sien te gaan, maar iets meer degelijk onderwijs, gewoon leeronderwijs en geen zelfontwikkelingsbegeleiding, zou al een hoop helpen.

  En hoogbegaafde kinderen? Ammehoela. Laat kinderen maar kinderen zijn op de lagere school, klassikaal en met een goede onderwijzer(es). Als er iets hoogbegaafheid in zit, komt dat er buiten de klas wel uit of als het naar het voortgezet onderwijs gaat.

 27. Ah Jah… Dat onderwijs…
  Ik heb het al eens eerder gezegd in een ander topic over respect…
  Het respect voor ouderen (meerderen) is totaal verdwenen toen we in de in de jaren 60 inene de leraar bij z’n voornaam moesten noemen, we mochten gaan zitten waar we wilden (al was het in de vensterbank), zonder te vragen gewoon de klas uit mochten lopen om te piesen, enz..

  Ook de veranderde methoden van lesgeven heeft een hoop kapot gemaakt tussen veel ouders en hun kinderen. Zo denk ik maar even aan die nieuwe rekenmethodes, wat is er toch mis met de oude manier van vermenigvuldigen en delen? Ik moest mezelf eerst bijkans bijscholen om ze te helpen met het huiswerk!
  En over helpen met huiswerk? De huiswerkbegeleidingsbureaux zijn als paddenstoelen uit de grond gestoken…

  Ik ben blij dat ik (als vader in dit geval) de kinderen van en naar school bracht en later gewoon thuis was als ze uit school kwamen, dat geluk had ik èn hun ook.

 28. Of, zoals ik tegen Sjors Willems (Maatschappijleer) zei: “Is goed Sjors, ik wil jou best wel Sjors noemen, zo lang je mij maar gewoon met u aanspreekt”.

 29. @Sytze

  Je zou zeggen dat je altijd je gelijk wil halen. Het zijn de kleinkinderen van de babyboomers. Jij noemt ze de snelneukende generatie. Ik had geen idee tot nu toe dan, dat jij neuken als negatief bestempelt.
  Het zijn dus de kleinkinderen ja en ook de achterkleinkinderen van degenen die met zuinigheid zijn opgevoed. Het is interesant te weten ,maar dat weet jij natuurlijk wel, waar en wanneer het dan is foutgegaan. Niet iedere babyboomer of het kleinkind “van” heeft meegedaan aan de vrije sex en alles wat erbij hoort.
  Je zegt dat het gaat om de kinderen van de nouveu riche’s. Mwa gaat niet helemaal op. Ook in de “goede”families zijn veel ontspoorden. (Junks etc).
  Ik zou willen dat ik zóveel zeker wist en alles zo eenduidig kon adresseren. Zou mijn wereldbeeld zoveel gemakkelijker maken.

 30. Van sommige leraren heb ik nooit de voornaam geweten en van anderen weer niet de achternaam. Het zal wel het omslagpunt zijn geweest toen.
  Het begon bij mij op school bij de kunstzinnige vakken, maar al rap kwamen daar de taalleraren bij. Uiteindelijk waren de leraren in de exacte vakken nog het meest bezig om de voornamisering tegen te houden. Door hun collegae die wel voornamelijk waren werd dit een gevecht tegen de bierkaai gemaakt.

  Nu is het niet zo dat het noemen bij de voornaam of achternaam per saldo een verschil maakt, maar in mijn beleving van die tijd waren de Jannen, Pietjes en Karins meer bezig om op gelijke voet met de leerlingen te communiceren dan om les te geven. Gezellig met z’n allen in een klaslokaal te zitten en maar kijken wat er aan kennis opgepikt werd.

 31. @BobP
  Ik heb op scholen gezeten waar we net niet bang voor de leerkrachten waren . Brutaal tegen ze zijn en niet luisteren, durfden we geen van allen. Ik heb iets gemist wat dat betreft.
  Voorzover mijn geheugen reikt, waren er ook gen spijbelaars of schooluitvallers. We hadden ook geen hoogbegaafden en dyslectisie. Ik ben wel een babyboomer 😦

 32. Voorts denk ik dat gewelddadig- en agressief gedrag in de genen zit, erfelijk is of minstens met de paplepel ingegoten is.
  Zo kijk ik even naar een (samengesteld)gezin wat hier in de straat enkele jaren woonde in een door de reclassering gevorderde woning. Hij Yougo, agressief figuur met ettelijke jaren insluiting achter de rug en zij Indo, lief en zorgzaam. De dochters (4x) zijn hele lieve meisjes, beleefd en netjes maar de zoons (2x) zijn echte etterbakjes die al op hun 12de met justitie te maken kregen en nu (18 en 19) voor een flinke tijd in de bak zitten…

  Maar ik kijk ook even naar mijzelf. Ik ben niet gewelddadig of agressief maar heb wel een zware stem die bij boosheid nogal ‘bulderend’ over komt. Kinderen schrikken daar enorm van.
  Ik zie dat nu terug bij mijn zonen die ook nog eens verbaal heel erg sterk zijn (maar dat hebben ze van hun moeder 😉 ).
  Het leuke is dat mijn zoon uit een vorig huwelijk die ik 24 jaar niet gezien heb dat dus absoluut niet heeft omdat hij dat nooit van mij heeft kunnen oppikken.

  Ik bedoel dus maar…

 33. Met dyslectisie is iets mis. Ik weet nog niet wat. Ik wacht op verbetering. Zal vast niet lang duren 🙂

 34. *Denkt terug aan de goede oude tijd. Een gedegen katholieke opvoeding waarin een goede ontwikkeling van het geweten niet ontbrak. En het besef van goed en kwaad was toen ook heel gewoon. En respect? Daar hadden we het nooit over. We waren gewoon beschaafd. (Maar er zijn uit dit systeem ook hele nare mensen voortgekomen, dus het is zo relatief)*

  (We worden misschien gewoon oud en gaan dan door ons vergrote denkraam lekker zeuren.)

 35. @Antisoof
  Er zijn veel mensen niet katholiek opgevoed en toch ook een ontwikkeld geweten etc,
  Het gaat hier niet om oud worden. Het gaat om -bewezen- meer en extremer geweldadig gedrag van jongeren.

 36. @Piquant,
  Dyslectie heeft toch te maken met een frequentie in het hoofd? Iets met de frequentie van het aansturen van de oogbewegingen, dacht ik. Er bestaat misschien alleen maar dyslectie omdat er geschreven taal bestaat?

 37. @Soof
  Ik kan je geen antwoord geven op je vragen. Is vast wel iemand die er meer van weet.

 38. Een hoopgevend iets in de afgelopen week was dat er na de terugkomst van de ambachtelijke opleidingen op het VMBO veel leerlingen minder spijbelen, meer plezier beleven en vaker slagen voor hun opleiding.

 39. Het ‘ik-tijdperk’, damn…. en ik die dacht dat we in het tijdperk van de Waterman zaten (harmonie enzo)

 40. BobP
  Gelukkig is er een enorme dwaling , m.n. het blind afschaffen van die opleidingen voor jongeren die ‘gouden handjes’ hebben maar minder affinitiet met cognitieve vakken, hersteld. Daarbij komt dat de mensen na het afronden van deze opleidingen, vrijwel zeker een baan krijgen en wij als burgers weer vakmensen kunnen inhuren.

 41. Waterman = eind januari-eind februari.
  —> Harry Potter-out

 42. De harmonie der sferen is naar mijn idee het getal pi, de Gulden Snede en de Liefde. En natuurlijk de natuur. Want die voldoet aan eerdergenoemde grootheden. O, we zijn al licht. Maar beseffen we het al?

 43. @ Piq
  Dat probeerde ik dus al aan te geven. Ook onderwijs als, wat wij vroeger de spinazie-academie noemden, mag weer terug van mij. Wat kan er mis zijn met leren koken, naaien, zorgen op niveau middelbare school als er academische opleidingen voor bestaan. Wel op de Hogere Hotelschool achter de pannen, maar niet al op het VMBO? Bizar. Kleermakers uit Hong Kong komen een paar keer per jaar naar Nederland om maatpakken te maken en naai-ateliers zijn van Turken, Chinezen en Indiërs. Nederlanders kunnen en kennen dat werk niet meer. Dat praktijkonderwijs wel ewrkt, blijkt uit het feit dat de meeste schoolverlaters uiteindelijk in de bouw, zorg of detailhandel komen in banen die ze eigenlijk al op school hadden kunnen leren, ware het niet dat de overheid gemeend heeft dat alle Nederlanders opgeleid moeten worden tot managers en formuliereninvullers. Dat iedereen nog maar goed mag onthouden wie verantwoordelijk is geweest voor die wet.

  Voor degene wiens geheugen een opfrisser nodig heeft: het was Tineke Netelenbos en die was van…………tadaaa…..de PvdA.

  tel uit de zegeningen!

 44. @BobP
  Helemaal met je eens. Maar om nu Netelenbos alle macht te geven (even voor alle duidelijkheid; ik ben geen fan van Netelenbos). Er bestaat ook nog zoiets als een controlerende Kamer.

 45. Btw.
  De Kamasutra is een goed leerboek.
  De opleiding van Tolstoj sprak mij ook erg aan. Die was ook lief. Is het niet Erl?

 46. LOL @ Kamasutra

  @ Soof
  Een volk wat consequent aan het neuken is, heeft inderdaad geen tijd of adem om onbeleefd, onbeschoft of ruziemakend te zijn.
  Als er al gevloekt wordt tijdens het praktiseren van de Kamasutra, zal dat zijn omdat een standje niet lukt of omdat de partner(s) dit opwindend vindt, me dunkt.

  Vooral het standje van de loopse kraanvogel en de positie van de geknakte lotusbloem doet mensen soms met de handen in de haren zitten.

 47. He gezellig ook.

 48. @BobP
  Wel eens het standje van de hangende Ibis geprobeerd? Moeilijk, maar als het lukt, krijg je er zoveel rust voor terug 🙂

 49. @Bob,
  Heee,
  Er staan ook hele goede aanbevelingen op het gebied van het huishouden, het alledaagse leven en de kunsten in hoor. Tenminste, in het exemplaar dat ik las. (De Kamasutra schijnt trouwens een parodie op de politiek te zijn, hoorde ik laatst, maar dat terzijde)

 50. Wat een enorme lappen tekst vandaag zeg. Of ik dat allemaal ga lezen valt nog te bezien. Een oordeel heb ik ook zo wel klaar.

  Kan het niet zo zijn dat een hoop van die agressie als volgt te verklaren is:
  Ik maak me al tijden zorgen om de plafondhangertjes hier. Wellicht zitten daar tere kinderzieltjes tussen, wier geweten nog niet geheel gevormd is. En dan krijg je dat gajes hier op de draad als lichtend voorbeeld!
  Ik zou de browsergeschiedenis van de gemiddelde Urker prépuber wel eens willen zien.

 51. @ Piq

  Het is altijd wel prettig om Netelenbos de schuld te kunnen geven. Zo was Netelenbos volgens mij ook verantwoordelijk voor de aanslagen op Kennedy, Ghandi, Meindert Tjoelker en Anwar Sadat. Zo niet, dan toch!

  Zelfs als het niet waar is, dan moet het zo vaak mogelijk herhaald worden, dan gaan mensen het vanzelf als waarheid aannemen.

 52. @Soof
  Ik moet opzoeken hoe ik marmer schoonmaak. Nooit aan de Kamasutra gedacht, maar ik zal eens onder de M kijken.

 53. @BobP
  Zo is A Jorritsma natuurlijk verantwoordelijk voor de daling van de verkoop van paardenbitten en’-hoeven en dan heb ik het nog niet over de uits[raken van de paus, waar zij ook een prominente, maar geheime stem in heeft.

  @Cookie
  LOL en o zo waar 🙂

 54. Bon, inmiddels heb ik me door deplemps heen geworsteld. Er zat zinnige info tussen en ook enorme nonsense.
  Gelukkig zonder al te veel taalvuil en schelden vandaag.

  .ɹooɥ ʞǝǝʍ ǝzǝp uǝop uǝbuıp ǝʇnoʇs uǝǝb ¡sǝظʇɹǝpuıʞsınqpuoɟɐ1d ǝʌǝı1 o11ɐɥ

 55. @ Soof

  Ja, zo was Kip zonder kop gisteren aan het dreigen en dat is natuurlijk nooit goed voor de tere zieltjes die hier meelezen (allebei)

  @ Piq
  Jorritsma is wel voor meer verantwoordelijk, onder andere het familiebedrijf van manlief dat zo bloeide 🙂
  Over de Paus kunnen we kort zijn. Afschaffen die poppenkast die wereldwijd zoveel ellende veroorzaakt.

 56. @BobP
  Wat een gedenkwaardige dag. We zijn het nog nooit zo eens geweest. Neem jij Netelenbos als boze heks , doe ik Jorritsma. De paus moet dood(gezwegen) worden.

 57. @Cookie
  Nu ben ik wel heel; benieuwd wat jij enorme nonsens plemps en zinnige vindt.

 58. @ Piq

  Blij dat we het zo eens zijn en een opsteker dat ook jij Kip zonder kop maar een slapjanus vindt met zijn loze dreigementen.

  @ Cookie

  Hoe regel je dat, het ondersteboven schrijven met een computer?
  Ik heb het geprobeerd door mijn toetsenbord om te draaien, maar dat werkt niet. Ik kan het wel goed gebruiken, want mijn zus woont in Nieuw Zeeland, dus die leest op de kop.

 59. @ Piquant
  De stellingen over het onderwijs zijn hier en daar vormgegeven door mensen die al een paar jaar geen onderwijs meer hebben genoten. Ze zijn te generiek en veelal achterhaald.

  Plemps over Kamasutra zijn altijd zinnig

 60. @ Bob (tevens antwoord op vraag van Piq van maanden geleden)

  Er zijn volop textomdraaitools op de interwebs.
  b.v.: http://www.cheesygames.com/upside-down-text

 61. ¡uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo ɹǝ uǝq ʞı

 62. Nogmaals @ Piquant
  w.b. zin en onzin

  De stellingname dat babyboomers de schuld van alles zijn is natuurlijk ook onzin. De generaties na de babyboomers maken er net zo’n zooitje van. Zeker waar het opvoeden betreft.

 63. Al is het natuurlijk best lekker om babyboomers te bashen.

 64. @Cookie
  Moet ik dat leuk vinden, dat BobP meteen antwoord krijgt en ik maanden moet wachten. Je geeft ook meteen toe dat je mij niet vergeten was. 🙂 😦 ;( 😉

  @All Nu ned 2 over Tariq Ramadan. (Verkeerd behandeld wat mij betreft, maar misschien werpt deze docu een ander licht op de zaak.)

 65. @ Piquant 23:12
  Ik dacht ik doe er twee voor de prijs van één.
  Lekkere babyboomerT van me.

 66. @ Cookie

  Dat heet het domino-effect. Het gaat over van generatie op generatie.
  De babyboomers, de patatgeneratie, de nixers…..allemaal hetzelfde.

  Wat ik nooit geweten heb, is dat ik tot de verloren generatie schijn te behoren. Wat daarmee bedoeld wordt weet ik ook niet, maar veel positiefs klinkende heeft het niet.

 67. Tariq Ramadan is een aantrekkelijke man en kan dus gewoon geen ongelijk hebben 🙂

 68. O, op radio 1 hoorde ik dat een prediekant de link legde tussen de leugen over Sinterklaas en het later ontkennen van het bestaan van God.
  Ik moet zeggen, een logische denkwijze, en erg up-to-date ook.
  Hoewel? Dan moet die God wel eerst bestaan toch?

 69. @Piquant Zegt:

  zondag 29 november, 2009 @ 23:20 bij 11:20 pm
  ‘Tariq Ramadan is een aantrekkelijke man en kan dus gewoon’…

  O, ben jij er zo eentje?

 70. @Bob
  Ik heb niet zoveel met dat generatiedenken. Ik heb ook geen idee wat voor een aanduiding mijn generatie heeft. Wat dat betreft ben ik een individualist ten voeten uit (altijd geweest, ook als kind)
  Het probleem van afnemend sociaal gedrag is geen generatieprobleem denk ik. Bij jonge generaties komen er een paar puntjes aan het licht die je bij ouderen wat minder ziet, maar ze zijn er wel. Veel mensen zijn gewoon niet zo aardig. Vroeger had men elkaar nog nodig om overeind te blijven, dat is minder geworden. Daarmee zijn velen asocialer geworden.

 71. @Soof
  Jaaaaaaaaaaaaaa 🙂

 72. @ Piq

  Brigitte Bardot wordt/ werd gezien als mooie vrouw, maar ik geloof niet dat jij het met haar denkbeelden eens bent. Je stelling houdt in dat geval dan ook geen stand, tenzij je de scheidslijn tussen mannen en vrouwen wenst te trekken.

  Ik heb vanmiddag even zitten denken over de uitslag van het referendum in Zwitserland en ik denk dat de Zwitsers zich geen dienst bewijzen met deze uitslag. Het is eerder symptomen bestrijden dan daadwerkelijk aanpakken waar ze zo voor vrezen. Het kan daarom, naar mijn mening, in Zwitserland alleen maar ondergronds gaan en daardoor minder vatbaar worden.

  Maar dit even tussendoor.

 73. Ik was het vooral met de denkbeelden van BB eens toen ze ongeveer 30 jaar oud was. Later werd dat minder.

 74. @BobP
  Ik acht jou in staat humor (of een poging daartoe) te kunnen onderscheiden van een serieuze mening. BB’s politieke ideeen deel ik zeker niet. Wel haar inzet wat betreft haar strijd voor de dieren(bescherming). Jammer is dat er zelden iemand alleen maar verwerpelijke ideeen heeft.

 75. Nou krijgen het licht weer te zien hoor, mensen… Hè Erl?

 76. @ Piq

  verwerpelijke ideeën

  i.p.v.

  verwerpelijke ideeen

 77. @ Cookie

  Ik ben het met je eens dat de welvaart en individualisering mensen asocialer gemaakt heeft. Tegenwoordig kun je weken lang dood in je flatje liggen zonder dat iemand het merkt. Pas als je lijkgeur door de kieren en gaten bij de buren binnen dringt, komen de gemeentelijke instanties in actie.

  Ook het mij nog bekende touwtje uit de brievenbus is al lang naar de geschiedenis en het museum verwezen. Het kan niet meer. Je touwtje wordt namelijk geheid gejat.

 78. Jammer is dat er zelden iemand alleen maar verwerpelijke ideeen heeft.

  Ach, zo af en toe komt er iemand de draad op en doet z’n best. Dat is ook wat waard. 🙂

 79. Jammer is dat er zelden iemand alleen maar verwerpelijke ideeen heeft.

  Ja, ik zie Kip zonder Kop ook liever elders, maar zijn vrijheid van meningsuiting is me meer dierbaar dan zijn ongenuanceerdheid.

 80. @Cookie
  Tariq is net van het scherm. Ik ben weer tot je dienst 🙂

 81. @ Piq

  Erl kent TR persoonlijk.

 82. @Erl
  Ik heb net niet zijn ideeen gehoord. Wel een eloquent , intelligent mens gezien/gehoord. Vertel jij eens hoe je hem ziet als mens/wetenschapper? *Erl’s mening hogelijk op prijs stelt*.

 83. Kennen…kennen…wie kent een ander? Volgens mij kennen de meeste mensen zichzelf niet eens.

 84. @Bob/Soof
  Als Cookie zegt dat hij mij kent, is dat zo 🙂

 85. @ cookie
  Ik heb Pikantje ook persoonlijk ontmoet. Maar dat wil niet zeggen dat ik haar ken. Wel een beeld gevormd en dat beeld is zeer prettig 😉

 86. @Inderdaad, Bon,
  Hij of zij die zichzelf niet eens kent, die kan verder ook niets kennen.

 87. @man met hoed
  Ik leen even je hoed om hem voor je af te nemen .

 88. Kennen en bekennen, das toch ook weer tweeen van de een?

 89. Hahaha
  *buigt*

 90. @ Piq

  Mr. T is zeker uiterst erloquent en interlligent – aimaberl bovendien: hij toucheert tijdens zijn finest hours bijna het niveau van Erl.

  Erl is sympathisant met Mr. T omdat hij enerzijds het discours poogt te sensibiliseren. Op een geduldige, genuanceerde, gefocuste en precieze wijze – met veelal ook humor, zelfkennis en zelfrelativering. Het discours dat ten onzent te zeer is verkokerd in atrofe, dehumaniserende tunnelvisies vanuit een verlichtingsfundamentalistische fixatie vanuit grondrechten. Anderszijds poogt hij de grondcategorieën van voornoemde systeem van denken en doen van binnenuit te transformeren.

  Wel vindt Erl het enigszins intrigerend – maar bij nader inzien niet onverzoenlijk of enigmatisch – dat Mr. T ondanks zijn diepe kennis en begrip van Nietzsche tóch zich als een gelovig moslim presenteert. Overigens gelooft Erl er geen iota van dat hij wérkelijk een gelovig moslim a fortiori een gelovige is. Erl ziet in dat hij vanuit een list van de rede werkt.

  € Cookie schop onder kont verkoopt gewoon omdat het kan €

 91. @Soof
  In Bijbelse termen is bekennen iets heel leuks 🙂

 92. @Erl
  Dank je. Begrijp ik het goed dat je zijn integriteit in twijfel trekt?

 93. € ook SundaBob & Sof schop onder enerzijds indokont anderzijds pseudoverlichte kont verkoopt gewoon omdat het kont €

 94. @Erl,
  Jij herkent dus de lage listen van de vos?

 95. @ MMDH

  Als je buigt, komen je fontanellen in beeld.
  Ik heb Piq ook wel eens ontmoet, maar haar kennen? Nee, ook ik kan dat dat niet zeggen.

  Ik wacht nog wel steeds op Erl die binnen komt in Rotterdam om het niveau op te krikken, maar tot nu toe is elke dag nog een teleurstelling gebleken. Ze kijken me in de zaak al vreemd aan, omdat ik elke vreemde vraag of hij Erl is. Er was een persoon die bevestigend antwoordde, maar die antwoordt altijd op elke vraag bevestigend, dus die geloofde ik niet.

 96. @Erl,
  Als je dat hautaine nou voortaan niet laat, dan negeer ik ’t schepsel voortaan maar.

 97. @ Piq

  Neen, jij notoire slechtlezert, $&^€+$%@!!!

  Mr. T is absoluut integer. Echter, op ‘a higher plain of being’.

  De gang der wereldgeschiedenis zal Erls gelijk (wederom) paalvast bewijzen en botervet onderstrepen.

 98. @Erl

  Botervet m/z botergeyl natuurlijk ?

 99. Maar Plop… Heb jij dan ook van haar eigengemaakte appeltaart met slagroom mogen proeven? Nee toch zeker?? Zeg me dat het niet zo is!

  *vertwijfelende te bedde gaat…*

 100. € Erl zijn verlichte despotabele noten onder zijn navel wegrukt na onacceptabel gekontschop €

 101. @man met hoed
  Ga jij maar onvertwijfeld naar bed. NEE natuurlijk. Ik maak niet voor iedereen appeltaart !

 102. @ MMDH

  Nee, ik kreeg een blikje kattenvoer van de voedselbank door de rijst en na afloop een bakje koffie. Verder wijn….veel wijn. Ik val niet op en houd niet van taarten en met een klodder slagroom doet de mensch me ook geen jeukend plezier.

 103. @Cookie
  Hoe heb je dat nu weer weten te manipuleren ?

 104. Bon, voor ik (extreem) geweldadig ga worden….

  * oventje *

 105. @ Bobiq Plopadan

  Erl heeft reeds een paar keer een Erlblik in jouw shoarmatentje geworpen, echter de couleur locale was zo theoheuftesque dat het pijn deed aan Erls edele ogen.

  Ebenso, Erl is de slechtste niet en zal de eerstvolgende keer dat hij een concerto in DD verbijwoont, nogmaals een Erlblik altegader werpen.

 106. @BobP
  Die wijn had je zellf meegebracht. Dat kan een voedselbankster zich niet veroorloven. 😦

 107. *kijkt in programma en zoekt concertdatum K3*

  komt goed, Erl, komt goed.

 108. @ Sof

  Wie noem jij hautain, jij pummelend vlerkje?

 109. @ Piq

  Maar ik heb maar amper van de wijn mogen nippen vanwege het nog mogen verplaatsen met de wagen. Jij had jezelf meer gemarineerd dan ik 🙂

  *nipt teug port weg*

 110. Nah, Erl, Soof heeft wel gelijk. Het is niet B. Bommelachtig, niet authentiek en maar moeizaam handhaafbaar in continuïteit, dus dan blijft hautain al snel over.

  @ Piq
  Daarom heb ik ook maar een fles voor je op het aanrecht laten staan. Zonder twijfel zal deze al soldaat gemaakt zijn.

  *trekt deken over hoofd en verdwijnt in de nachtbeslommeringen*

 111. @BobP
  Volgende keer zal ik voor een nacht een B&B oprichten 🙂

 112. @Voor alle vroegslapers, bonne nuit.

  *Piq zal nog een topic moeten verzinnen, zucht*.

 113. @ Blob

  K3?

  U bedoelt het Allegro in Bes KV 3 van Mozart?

 114. @ Blob

  Hoe dúrf je Erl met een stripfiguur in één zin te noemen?!

  jij shoarmonellaboertje

 115. @ Piq

  Topiqsuggestie:

  The writer’s blog as a writer’s block?

 116. @Erl

  Nog 5 minuten en het topic is af.

 117. Het topic staat klaar.
  Kan ik met een gerust hart naar bed gaan. Ik blaas de kaarsen uit en zie jullie morgen weer.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: