Archief voor december, 2009

Omgangsvormen (Piquant)

Posted in Discussies, Piquanterieën with tags , , on donderdag 31 december, 2009 @ 06:00 by Piquant

Bron Pica: http://www.guzer.com

Omgangsvormen spelen overal waar je mensen ontmoet een belangrijke rol. Ze bepalen de structuur van de communicatie en de kwaliteit van het onderlinge contact. In de eerste plaats zijn taalgebruik en naar elkaar luisteren essentieel voor het onderhouden van goed contact met elkaar.

Dat er op blogs andere omgangsvormen gelden dan IRL is me wel duidelijk. Dat is ook een van de leuke dingen van Internet. Je communiceert met de hele wereld over van alles en nog wat. Je kiest je eigen netwerk op Twitter, Hyves, op blogs, op Piquanterieen.
Je kan daarbij zelfs een andere identiteit aannemen als je dat wilt.
Daar heb ik geen enkele moeite mee. Zolang de omgangsvormen niet te ver van die van mij liggen heb ik er plezier in. IRL of IVL, het gaat mij om het hebben van goed en leuk contact.

Zelf een blog runnen is nog weer wat anders dan alleen maar deelnemen aan alle netwerken op Internet. Ik moet opeens iets vinden van de omgangsvormen die ik tegenkom op mijn eigen blog. Ik ben immers niet alleen deelnemer, ik ben vooral ook gastvrouw.

Op Internet doe ik me niet anders voor dan IRL. Ik houd er niet van te verkeren met mensen die het leuk vinden anderen te pesten of beledigen.
Als ik hier wat zeg van dit soort omgangsvormfouten krijg ik strijk en zet te horen dat ik niet zulke lange tenen moet hebben, niet alles serieus moet nemen, moet begrijpen dat het om de lol gaat en meer van dat soort ongetwijfeld goedbedoelde adviezen.
Jammer voor alle adviseurs, maar ik laat me geen normen en ideeën aanpraten die de mijne niet zijn.

Misschien begrijp ik niets van het bloggen, ben ik er totaal ongeschikt voor. Dat kan allemaal, maar ik erger mij de laatste tijd vaak aan het, wat ik noem, onfatsoenlijk benaderen van mijn gasten op Piquanterieen.
Wat anderen er ook van vinden, ik moet er op zijn minst zelf plezier aan beleven en dat is nauwelijks nog het geval.

Daarom ga ik doen wat ik allang wil doen. Ik ga wat ik lees toetsen aan het beeld dat ik heb van goede omgangsvormen. Daar waar bezoekers de toets niet doorstaan zal ik ze de toegang op Piquanterieen tijdelijk of blijvend ontzeggen.
Iedereen die zich hier niet in kan vinden kan beter wegblijven. Mocht dat het einde van Piquanterieen betekenen dan is dat zo, dan ga ik iets anders met de vrijgekomen tijd doen.

Slechte gewoontes

Posted in Discussies, Gastschrijvers with tags , , , on woensdag 30 december, 2009 @ 06:00 by Cookie van eigen deeg

Bron pica: http://www.z24.nl/

De afgelopen twee dagen heeft iedereen de gelegenheid gekregen om zijn of haar goede voornemens voor het komende jaar in de panelen te dumpen. Daarvan heeft vrijwel iedereen in hoge mate geen gebruik gemaakt. De voorspelling dat de hedonisten het gaan winnen van de Health Freaks is daarmee niet aangetoond en niet afgewezen. Tijd voor een vervolgonderzoek. De stelling van vandaag is dan ook dat de nietszeggende comments het in toenemende mate zullen gaan winnen van de on-topic-comments.

Vandaag een nieuwe vraag. In de hoop dat de stelling van vandaag wel kan worden onderbouwd:

Welke slechte gewoonte neem je mee het nieuwe jaar in?

CveD

Goede voornemens -2-

Posted in Piquanterieën on dinsdag 29 december, 2009 @ 09:56 by Cookie van eigen deeg

Bron van deez' pica: www.sannoise.be

Onvermijdelijk komt het ook op dit blog aan bod: Goede voornemens.

Onderzoek van TNS Nipo heeft vorig jaar aangetoond aan dat steeds minder mensen zich voornemen iets aan hun leveren te verbeteren in het komende jaar. Dat is vreemd. Het hebben van goede voornemens werkt namelijk!

De goede voornemens vallen traditiegetrouw uiteen in twee hoofdcategorieën: Het verhogen van genot versus het inleveren daarvan.

Opmerkelijk is dat de eerste categorie (meer van het leven genieten, meer aandacht besteden aan partner, vrienden en gezin) net zo vaak als voornemen werd genoemd als de tweede (meer sporten, afvallen, gezonder eten, stoppen met roken en minder drinken).

De hedonisten en de Health Freaks zitten elkaar op de hielen.
Mijn voorspelling voor 2010 is dat de hedonisten het uiteindelijk gaan winnen. Laten we wel wezen, meer genieten moet lukken. Zeker hier op de draad, zo veel Health Freaks zitten hier niet.

Ik heb me voorgenomen niet te wachten tot 2010. Ik leun achterover en geniet vanaf dit moment. En jullie?

CveD

Goede voornemens

Posted in Gastschrijvers with tags , , , , , , , , on maandag 28 december, 2009 @ 23:44 by Cookie van eigen deeg

Bron van deez' pica: www.sannoise.be

Onvermijdelijk komt het ook op dit blog aan bod: Goede voornemens.

Onderzoek van TNS Nipo heeft vorig jaar aangetoond aan dat steeds minder mensen zich voornemen iets aan hun leveren te verbeteren in het komende jaar. Dat is vreemd. Het hebben van goede voornemens werkt namelijk!

De goede voornemens vallen traditiegetrouw uiteen in twee hoofdcategorieën: Het verhogen van genot versus het inleveren daarvan.

Opmerkelijk is dat de eerste categorie (meer van het leven genieten, meer aandacht besteden aan partner, vrienden en gezin) net zo vaak als voornemen werd genoemd als de tweede (meer sporten, afvallen, gezonder eten, stoppen met roken en minder drinken).

De hedonisten en de Health Freaks zitten elkaar op de hielen.
Mijn voorspelling voor 2010 is dat de hedonisten het uiteindelijk gaan winnen. Laten we wel wezen, meer genieten moet lukken. Zeker hier op de draad, zo veel Health Freaks zitten hier niet.

Ik heb me voorgenomen niet te wachten tot 2010. Ik leun achterover en geniet vanaf dit moment. En jullie?

 CveD

Hare Majesteit legt het nog één keer uit.

Posted in Discussies, Gastschrijvers with tags , , , , , , , , , , on zondag 27 december, 2009 @ 20:20 by Cookie van eigen deeg

‘n Avond blogtuig.

De afgelopen dagen heeft u allen kennis kunnen nemen van mijn kersttoespraak. Door velen is de inhoud daarvan goed begrepen. Het unfollowen en ontvrienden van vage virtuele kennissen neemt enorme vormen aan. Hyves- en Twitterprofielen worden opgeheven en zelfs een enkel blog geeft aan opdoeken als een serieuze optie te overwegen.

Er was echter ook enig commentaar. Vandaar dat de RVD op zoek is gegaan naar een adviseur die het een en ander nog eens kan uitleggen, in voor u begrijpelijke woorden.

Toedels, Baas B_A

Met gepaste trots presenteert de Kroon: Ali C, Koning van eigen Deeg, oud-AdMod van WP tot Piq, n00b van Nerdt.

Piquanterieen is er nu ongeveer jaar. Als plek van licht en liefde voor ons allen. Een kribbe waarin vriendschappen worden geboren. Voor nicks die elders welkom zijn en ook voor nicks die in menig herberg een (perma)ban aan de virtuele broek hebben hangen.

Gelukkig zijn we hier niet alleen om onze naasten lief te hebben. We mogen ook naar hartenlust debatteren, het oneens zijn, elkaar een virtuele hak zetten en een gebbetje uithalen.

Maar tot welke grens? En tegen welke prijs?

Piquanterieen is een middel om mensen tot elkaar te brengen, maar wellicht vormen enkele medebloggers soms ook een barrière voor wie niet begrijpt en niet begrepen wordt. Tegen wil en dank is Piquanterieen een herberg voor wie niet wil begrijpen en voor wie niet begrepen wil worden.

Op ‘veilige’ afstand, schuilgaand achter hun schermen spreken enkele Judassen taal zonder compassie. Taal die ze IRL niet zouden bezigen lijkt me. Agressief gedrag en vuilspuiterij moet men maar als humor of sport beschouwen. Swifferen en moderaten wordt door enkelen beschouwd als een groter kwaad dan het beledigen van andersdenkenden, andersgeaarden en andersgekleurden.

Hare majesteit heeft gelijk:

“Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde.”

Deze vreemde agressiviteit jaagt anderen deze prachtherberg uit, daarvan ben ik zeker.
Piquanterieen als plek voor iedereen is een utopie, daarvan ben ik inmiddels ook zeker.
Het kan anders, daarvan ben ik immer zeker geweest.

En hoe het met Judas is afgelopen? Daarover spreken we met Pasen verder.

CveD

Geen commentaar.

Posted in Piquanterieën on zondag 27 december, 2009 @ 06:00 by Piquant

Zonder topic. (Piquant)

Posted in Piquanterieën on vrijdag 25 december, 2009 @ 06:00 by Piquant