Archive for the Uncategorized Category

De Christelijke zondag (door Plop)

Posted in Gastschrijvers, Uncategorized with tags , , , , , , on zondag 22 maart, 2009 @ 07:00 by Bob Plop

Sorry, even geen zin om snedig te zijn

Sorry, even geen zin om snedig te zijn


Zo, zit u ook lekker met uw croissantjes, verse jus, gekookt eitje en koffie of thee te genieten van uw vrije zondag. Heeft u al ontbeten en bent u van plan vandaag lekker te wandelen in het lentezonnetje of op familiebezoek te gaan? Heerlijk is die zondag toch, vooral als vaststaande vrije dag in onze, op het ooit zo mooi verzonnen, Christendom gebaseerde (s)amenleving.

De zondag geldt als rustdag binnen geloven van Christelijk origine. Op de zondag wordt, de Schepper indachtig, gerust en ontspannen. Op andere dagen verwacht men dat er gewerkt wordt, onder andere aan het verspreiden van Het Woord, Zijn Woord. In Europa werkt dat nog maar marginaal en dan ook nog slechts in het voormalige oostblok. Het westen van ons werelddeel begint langzaam te ontwaken en te seculariseren, dit uiteraard tot grote treurnis bij de kerkgenootschappen leidende. Om toch te groeien in aantallen zieltjes, zijn vroeger missie en zending uitgevonden. In de afgelopen eeuwen was het bekeren van heidenen in Azië, Zuid Amerika en Afrika een vanzelfsprekend iets. De ongelovigen moesten bekend worden met de Christengod en dat lukte met veel succes. De populatie Christenen groeide en werkt nu al vanuit de eigen kerkgemeenschap aan de bekering van hun omgeving, hierbij tot op vandaag de dag geholpen door hun westerse leiders. De gebruikte taal en handelingen echter zijn nogal dubieus.

Om de traditionele geloven en rites in donker Afrika aan te pakken wordt mensen angst aangejaagd door voorgangers in kerken die waarschuwen tegen (ketterse) heksen. Rampspoed, ongeluk en dood komen door hekserij, volgens predikers van de Lieve Christengod, en hekserij moet dus aangepakt worden.

Als u een zwakke maag heb, dan raad ik u aan om niet verder te lezen en uw wandeling te maken, opa of oma te bezoeken of die laatste croissant in de oven te duwen.

Uit fatsoen zijn de twee volgende links niet beeldend aangegeven en is het aan u om er op te klikken of niet.

In december 2007, maand van Kerst, hoe ironisch de tegenstelling, plaatste de Guardian een video over hekserij in de Niger Delta.
In deze video worden kleine kinderen willekeurig tot heks bestempeld en navenant mishandeld en soms gedood. Afschuwelijk om te zien, ook de manier waarop doodsbange ouders hun eigen kind opgeven als heks. Het beeld van kinderen die volwassenen napraten in het bestempelen van zichzelf als heks…kinderen die zo klein zijn, dat ze niet eens beseffen wat ze zeggen, maar door dat napraten hun doodsvonnis tekenen. Ik herinnerde me deze reportage nog vaag, was hem eigenlijk al vergeten, tot ik de volgende video onder ogen kreeg.

Afgelopen week zijn weer 5 mensen vermoord, omdat de goegemeente meende dat het heksen waren. De beelden zijn gruwelijk, maar aangezien het geheel gebeurde in naam van de Christengod, mag het op Zijn rustdag niet als vermaak ontbreken. Het is immers Zijn wil die geschiede.

Ik ben niet snel onder de indruk van iets en ook niet makkelijk stil te krijgen, maar na het zien van het laatste beeldmateriaal heb ik even voor me uit gekeken zonder iets te kunnen zeggen, zonder iets te willen zeggen.

Na een tijdje werd mijn stomheid verdrongen door irritatie en walging. Een soort behoefte om het uit te schreeuwen bekroop me.
“Lang leve God in ons allen, lang leve naastenliefde, lang leve het geloof en haar verspreiders.”
Zijn evenbeeld heeft gefaald, dus Hij heeft gefaald. Dat al Zijn volgers bovenstaande beelden dagelijks bij het ontbijt mogen zien om de hele dag te kunnen herinneren wat er ook in hun naam aangericht wordt.

De oplossing? Net als bij falende bestuurders in het bedrijfsleven… de Christengod, samen met andere goden, wegsturen, verbannen en nooit weer mee te maken willen hebben. De bedrijfsfilosofie heeft gefaald en is toe aan vervanging.

Degene die vandaag nog kerkwaarts menen te moeten gaan, wens ik vele diepe overpeinzingen tijdens het bidden als er op bovenstaande links geklikt is. Dat ze maar net zo rustig in de kerkbanken mogen zitten als de brandende mens in de berm in de tweede link.

Amen!