Archief voor sexe verschillen

Interim-babe is een bitch. (door Pleunie)

Posted in Gastschrijvers, Piquanterieën with tags , , , , , on maandag 14 december, 2009 @ 06:00 by Piquant

Interim-managers zijn niet populair bij het kantoorvolk, dat is bekend. Ze hebben de naam om alles maar te willen veranderen om het veranderen, voorbij te gaan aan de aanwezige kennis, geen oog te hebben voor het personeel en louter in hun eigen belang korte termijndoelen na te streven.

Lezers van Platform A, het ledenblad van Abvakabo/FNV, spraken zich uit over hun interim manager: 37% vindt hem of haar een ‘botte hark’, 21% een ‘beetje bot’, 17% ‘best menselijk’, 14% ‘neutraal’ en 9% ‘heel menselijk’ (2% zat kennelijk net even te masturberen).

Tekenend: hoe lager de functie, des te vernietigender het oordeel. Slijmballen drijven omhoog.

Interessant: vrouwelijke interimmers scoren beduidend slechter dan hun mannelijke collega’s. De slechtere score van vrouwelijke interimmers is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan het negatieve beeld dat medewerksters van hen hebben. Van vrouwen wordt een harde stijl minder geaccepteerd, denken ze. Mannelijke ondergeschikten zouden geen onderscheid naar sexe maken.

Pleunie weet wel beter: kantoorpikken kruipen het liefst op bevel van een vrouw.

Fijne maandag verder samen.

Advertenties

Van vrouwen en dromen die voorbij gaan

Posted in Piquanterieën with tags , , , on donderdag 29 januari, 2009 @ 07:00 by Piquant
Wát nou, dromen zijn bedrog?

Wát nou, dromen zijn bedrog?

Er zijn mannen die denken dat erotisch dromen alleen is voorbehouden aan mannen (echt waar!). Ik kreeg laatst van een vriend de vraag of ‘wij’ vrouwen ook erotische dromen kennen. Ik keek hem aan alsof hij niet goed bij zijn hoofd was. Maar hij wist het echt niet.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Heren, ja vrouwen hebben ook ‘erotische dromen’. De vriend die het vroeg is welopgevoed en seksueel niet geremd (als ik zijn verhalen mag geloven, dus ik vroeg me af hoe het kwam dat hij niet wist dat ook vrouwen dromen kunnen hebben waardoor zij tot een orgasme komen in hun slaap.

Ik begon met zoeken op Wikipedia en las de volgende tekst:
“Een natte droom is een zaadlozing van een man tijdens de slaap. In de meeste gevallen is hier geen sprake van seks of masturbatie. Ook is ‘dromen over seks’ vaak niet aan de orde, hoewel de meeste mensen dit wel denken. Zo’n zaadlozing komt onder andere doordat de man overdag aan seks heeft gedacht of daar mee bezig is geweest, maar kan ook het gevolg zijn van spanningen of conflicten – veroorzaakt door bijvoorbeeld buiten normale routines te treden – die een ontlading zoeken.
Bij ongeveer 22% van de jongens komt de eerste zaadlozing in een natte droom. Ongeveer de helft van de jongens krijgt helemaal geen natte droom, dit vaak omdat zij bij het denken aan seks meteen overgaan tot masturbatie. Een natte droom hoeft echter niet alleen voor te komen bij jongens die minder vaak masturberen”

Geen echt leesbare tekst, maar ok. Geen woord over erotische dromen bij meisjes! Het hele woord vrouw komt er niet in voor.

In een ander artikel vonden we dat: ‘Vrouwen zich dromen beter herinneren dan mannen. Dat vrouwen over mannen en vrouwen dromen en mannen meer over mannen. Dit is opmerkelijk nieuws. Er staat niet bij of de dromen van mannen over mannen ook erotisch zijn’.

De verschillen zijn soms nogal rolbevestigend. Zo komt in mannendromen meer fysieke agressie voor, vrouwen zijn er vaker het slachtoffer van. De agressie van vrouwen is vaker verbaal en bijna altijd in reactie op agressie van een andere droomfiguur. Ook de plaats van handeling kan verschillend zijn; zo dromen vrouwen wat vaker over binnenhuis-scènes, dan mannen.

En het kon niet uitblijven; ook als het gaat om erotische dromen, zijn er verschillen. Vrouwen dromen minder vaak over seks dan mannen. Mannen hebben rond hun twintigste en dertigste de meeste orgasmen in hun dromen, bij vrouwen ligt de piek rond het veertigste levensjaar. Dit zou wel een van de verklaringen kunnen zijn van het maatschappelijk verschijnsel, dat in relaties steeds meer de leeftijdsverschillen veranderen van jongere mannen naar oudere vrouwen.

Er is iets voor te zeggen als de beleving van erotiek en lust een beetje op elkaar is afgestemd. Of is dit typisch “wishfull thinking” van de al wat oudere schrijfster van dit onderwerp?

 

Piquant